2014. szeptember 13., szombat

Jusztícia eluralkodik?

A napokban találkoztam egy szavahihető kollégával, aki egy ijesztő esetét mesélte el.
A közelmúltban egy falu határától 2 km-re telepítendő mélyfúrás engedélyeztetését csinálták. A építési hatóság zajvédelmi szakvéleményt is követelt hozzá. Ismerősöm mondta neki, hogy a jogszabály úgy rendelkezik, hogy külterületen csak akkor kell zajvédelmi engedély, ha 500 m-en belül lakóépület van.
Erre a szerv azt válaszolta: "Igen, ezt mondja a jogszabály, de én azért vagyok, hogy felülbíráljam."

Leányfalun is vannak jelei az ilyetén megnyilvánulásoknak. Polgármester úr is írta, három alkalmazottját is találta alkalmatlannak a köztisztviselői posztra. Utólag!
Azért akarok képviselő lenni, hogy ismereteimmel segítsem az ilyen jelenségek megelőzését.

Dr. Tóth Béla 2014.09.14.

Bővebben, néhány konkrét gyöngyszem polgármester úr hivatalának intézkedéseiből (csak amibe én, a falu 3500 lakosából egy, belebotlottam):
A Sorg-villa elvadult kertészetét tavasszal nem adták bérbe: "mert a műemléket nem szabad ..."(?) Holott a műemlékvédelem ellenjegyzése nélküli szakvélemény egy szót sem ír róla.
Egyik telektulajdonos azért nem fizet adót, mert a térképen szereplő járhatatlan út helyett az önkormányzat évtizedek óta nem segíti hozzá, hogy járható helyen szolgalmi joghoz jusson. Így a telke használhatatlan, forgalomképtelen.
Akkor viszont Jusztícia félrenézett, amikor a szomszéd hasonló adottságú két önkormányzati telket az OTP zálogba fogadta 10 MFt hitelért cserébe. Ha nem fizette volna ki az állam a hitelt, ragyogó üzlet lenne most rátestálni az OTP-re. Ha ezen a fajlagos áron néznénk a Sorg-villa üres telkét, messze a milliárd fölötti értéket számolhatnánk. Még a vízmosásra is.
Két éven át zajlott a Pizza Pasta engedélyeztetése, még parkolót is építtettek a tulajjal. Az utolsó aláírás előtt jöttek rá, hogy alacsonyabb néhány cm-rel a helyiség, mint a megengedett. Az igazság kemény kiszolgálásaként meg is tagadták az utolsó aláírást. Mindegy mibe került a polgárnak.
A '80-as évek közepén építettek egy komoly, utcának beillő kocsibejárót támfalakkal, kőkerítéssel a szomszéd telkére. Az utcától harmadik telek azóta is jogtalanul használja (békés megegyezésben). Most a tulajdonosnak nem engedik az ingatlan nyilvántartásba felvezetni, mert 50 m-nél hosszabb. Pedig a jogszabály megengedi az eltérést, ha a körülmények ezáltal javulnak.
Egy fedetlen kocsibeálló bővítésének engedélyezéséhez látványtervet, fúrásos talajmechanikai vizsgálatot, geodéziai szintezést írtak elő (400.000 Ft az első kapavágás előtt a néhány tízezres bekerülésű feltöltéshez, és tolókapuhoz)
Amikor pedig Jusztícia behunyta a szemét:
Egy telket elbirtokoltak a szomszédok, mert a tulajdonosa az 1800-as évek vége óta nem található. De az adókivetés félévenként kiment a címre. A be nem fizetésről senki nem intézkedett, az önkormányzat követelését nem tették rá jelzálogban. Csak rávezették a tartósan adósok listájára.
Beléptünk a "régiós csatornahálózat bővítés program"-ba, a 2000-ben öt épületet károsító megcsúszással  ijesztgető Vadrózsa utca felső szakaszán a lakók ma sem tudják, mikor lesz csatornájuk. Kíváncsi vagyok, a PH "főmérnöksége" mit tud az ottani föld alatti berendezésekről, azok állapotáról.
Dr. Tóth Béla 2014.09.13.

Megjegyzés: az utolsó bekezdés a cikk írásakor igaz volt. Mára annyiban módosult, hogy - örömömre - én már tudom, mert elmentem a csatornaközösség tájékoztatójára, hogy a Vadrózsa utcán végig lesz gerincvezeték. Viszont az üdülőövezetnek nyilvántartott területek rákötése továbbra is a jövő homályában.