2011. április 18., hétfő

Sajtóháború Leányfalun?

Megjelent a "Leányfalu" című önkormányzati havilap a lakosság levélszekrényében. Meglehetősen sokat támadja Kristály Árpit és a "Leányfalui Hírek"-et. Nem kívánok állástfoglalni ebben a témában, megteszi azt az olvasó. Mindkét lapnak van erénye és gyengéje. Többek között azért nem foglalok állást, mert még mielőtt láttam volna az újságot, írtam egy-két féligazságról. Az újság tulajdonosának jogai érvényesítésének ügyében pedig nem vagyok kellően tájékozott.

Igen, az érintettnek fáj, ha erénye helyett gyengéjét emlegetik. De ha az az erény nem több, mint a rárótt kötelesség, akkor miért kell vele terhelni mások idejét?
Ez jutott eszembe a közterület kezelő társaságnak a korábbi számban olvasható beszámolójáról. Csak azt elfelejtették beleírni, hogy az Őz utcánál a vízmosásba szakszerűtlenül bedeponált építési törmelék májusban a 11-esen kötött ki. Valamint azt, hogy az egyre inkább a körmünkre égő megoldás ötlete kilenc évvel ezelőttről lett "ellopva", kihagyva mindenki mást a faluból, aki szakszerűen vezethette volna végig.
Hasonló érzetem van a mostani strandi beszámolóval kapcsolatban. Fellebbent néhány részletet, de hogy látnánk, mi hasznunk van belőle, hogyan fog még nagyobb hasznunkká válni az aranyat tojó termálvizünk, arról csend. Üzleti terv továbbra sincs? Akkor mi alapján ítélik meg a tulajdonos (a falu) képviselői, felügyelői az elvégzett munka minőségét? A jövő rentabilitását?
A megjelent cikkek gyengéihez sorolnám az iskola esetét, mivel nem látok belőle tisztán. Tavaly nemegyszer örvendezhettünk a cikkírókkal együtt azon, hogy nagyobb lett iskolánk. Nagy öröm volt maga a tény. Most úgy tűnik, hogy két első osztály indítása miatt szertárat kell megszüntetni. Mi lesz, amikor már minden osztályból kettő lesz? Akkor hogyan lett megtervezve a bővítés? Lesz-e a következőhöz hely, támogatás? Volt-e népesség gyarapodási felmérés a távlati igények felméréséhez? Ennek a munkának hagyománya is volt, tehát nem nulláról kellett volna indulni. A tervezés valahol ott indul, hogy mér. A településfejlesztésnek is tervezésre kellene épülnie. Nem az építmény, hanem a település (tárgyi és humán mivoltában) tervezésére. A faluban két frissen tanult szociológusról is tudok. Egy ilyen felmérés nem igényel tapasztalatot, a nyers szaktudás is elegendő. De a politikai értelemben vett településfejlesztés eszköztárából nem hiányozhatna. Egy választott képviselőtől természetesen nem várható el a szakirányú képesítés, de az ilyenek igénybevételének igénye, az igen.
Bocsánat, hogy még egy apróságot említek, de azt hiszem, ez szemlélteti a legjobban, amiről szólni kívántam. A "Hírek a tanácsteremből" cikkben (9. oldal, 2. bek.) olvashatjuk, módosították a strand bérleti szerződését. Kötekedés lenne azt kérni, hogy inkább arra használnának egy újságban a helyet, mi a módosítás lényege? Ahelyett, hogy hányadik napirendi pontban, milyen keltezéssel? Igaz, hasonló szerkesztési megoldásokat korábbi (a mostaniakat nem ismerem) Képvislő Testületi ülések jegyzőkönyveiben is találni. A "Leányfalu - A Világ közepe" blog linkeléseiben is fordul elő ilyen nemegyszer. Odáig érthető, hogy a képviselők nem akarják húzni az időt azzal, amit írásban, bizottsági ülésekről megismertek. De mi a helyzet akkor a nyilvánossággal? Menjünk el a polgármester úrhoz elolvasni az igazi hírt?


Tóth Béla