2011. február 25., péntek

Aktuális hírek - költségvetés

folytatás a "Leányfalu a Világ közepe" portálról.
Tehát ott tartottunk, hogy a Leányfalui Hírtekben megjelent költségvetési tájékoztatók és egyebek mentén célszerűnek látszik javaslatokkal segíteni az önkormányzat munkáját.

A Petőfi S. utca és Petőfi sétány sarkán lévő gyönyörű híd sorsa.
Az, hogy szakszerű gondoskodás híján elkorhadt, veszett fejsze nyele. Nem ez az egyetlen ilymódon kezelt vagyonunk. Az, hogy szakértősködésre ki lett fizetve 130 eFt, már megtörtént. Jövőbe mutató kérdésem: milyen szakembereink vannak foglalkoztatva önkormányzati berkekben, akik nem képesek levezényelni (egyéb munkái mellett!) egy olyan felújítást, amit egy ács szégyelne, ha nem tudna önállóan elvégezni? Hiszen a hidat nem kell megtervezni, annak a statikai viszonyait nem kell újra kitalálni. Viszont nagyon nagy kár lenne a statikailag ma még megfelelő, de korhadásnak indult darabokat érintetlenül visszahagyni.

Korábban volt az újságban, hogy a Polgármesteri Hivatal 300 eFt körüli postaköltséggel kezeli az adóink sorsát. Tértivevényesen! Miért nem elegendő a hátralékosan befizetők levelezését tértivevényesen bonyolítani? Bizonyára sokkal kevesebben vannak, mint mi, a többiek. "Ki a kicsit nem becsüli a nagyot nem érdemli!" - mondja keményen a magyar, de mondhatjuk nemzetköziül is, hátha több hatása van, mivel a magyart hazájában nem becsülik: "Kleine fische, gute fishe!"

Termálvíz hasznosítás. Itt is már elment a hajó a Faluház, a bevásárlóközpont fűtési rendszerének a termálvíz adottságaihoz való igazítással. Utólag is meg lehet oldani. Csak újabb beruházással, magasabb áramfogyasztással, EU hőszivattyúkkal.
Ami településfejlesztési oldalról még menthető lenne, az a gázcseretelep. Oda ugyanis kényelmesen lehet szolgáltatni geotermikus energiát. Az az ingatlan még az önkormányzaté. Miért jó nekünk, hogy a falu települési és történelmi központjában tartunk egy TSZ gépállomást? Eléggé retro, szó se róla. De turista látványosságként sincs itt jó helyen. Véleményem szerint ezt az ingatlant - megfelelőre alakítva - fedett gyógyfürdőt üzemeltető vállakozás számára kellene eladni. Én semmi hátrányt nem látok ebben, csak előnyöket. Következő körkérdéseim ezt a témát fogják körüljárni.